čtvrtek 18. srpna 2022

Náhrobky Džbánků

    V mé hlavní rodové linií máme jen dvě pohřební místa. Jedno je na městském hřbitově v  Novém Jičíně a druhé je na katolickém hřbitově v Pusté Kamenici.                                                                        V kostele sv.Martina v Chrastu jsou umístěny náhrobníky s našimi rodinnými předky, jmenovitě náhrobník s úmrtím v roce 1588 panny Johany dcery urozeného pána Václava Džbánovského ze Džbánova a Vladyckých Rosic.sobota 29. ledna 2022

úterý 29. prosince 2020

Známé osobnosti

Objevil jsem několik rodových vývodů známých osobností českých dějin, kteří mají shodné předky s linií Džbánků.

František Palacký:    *1798 Hodslavice  +1876 Praha
Jaroslav Heyrovský: *1890 Praha            +1967 Praha
Bohuslav Martinů:   *1890 Polička          +1959 Liestal u Basileje
Alois Metelák :           *1897 Martinice     +1980 Železný Brod
T.Svatopluk:              *1900 Hodslavice    +Gottwaldov 1972, 
                                           vlastním jménem Svatopluk Turek
 Michal Horáček:       *1952 Praha


Spojení mezi rodem Džbánků a Přemyslovců existuje!
Máme ji již zdokumentovanou. Je trochu komplikovaná, prochází rody Lucembursků, Habsburgů, Slavatů z Chlumu a Košumberka, von Clary-Aldringenů, von Liptow und Orawa-Komorowských, Mertů, Šnajdrů, Tomanů, jedná se o 38 zmapovaných generací.pondělí 10. února 2020

Tomani v Hodslavicích

Dochovaná písemná rodová linie Tomanů, evangelíků, v Hodslavicích začíná v roce 1646 sňatkem Jury Tomana, fojta, s Margitou Bartoňovou na č.p.1. Pak v průběhu let rod Tomanů zanechává svou stopu na těchto č.p. v Hodslavicích až do roku 1895:
3, 6, 11, 22, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 49,
54, 56, 57, 63, 68, 74, 77, 78, 80, 93,
100, 106, 108, 118, 121, 127, 133, 136, 142, 148,
153, 165, 169, 171, 233, 264, 285
v Loučce u Nového Jičína 68
v Hostašovicích 43
Dnes mám zpracován celý tento rod Tomanů z Hodslavic. Do rodokmenu jsou už zařazeni i Tomani ze Suchdolu nad Odrou z poloviny 19.století, Příboru a Ostravy. Společná rodová linie s hodslavskými tak pokračuje i na území Německa po Heinrichovi jako Thomannovi z Gundelfingenu.

středa 29. srpna 2018

Záměr blogu - dzbanek.eu

Toto je blog genealogického projektu zmapování historie příjmení Džbánek/Zbanowsky. Jste-li Džbánek / Džbánková nebo jmenoval-li se tak některý Váš předek, neváhejte mě kontaktovat. Věřím, že si můžeme vzájemně pomoci a dozvědět se něco o své historii a svých předcích.

Z matrik máme aktuálně zpracováno několik stovek Džbánků/Žbánků z obcí Proseč, Martinice, Františky, Záboří, Paseky, Pustá Kamenice, Budislav, Jarošov, Litomyšl, Hodslavice, Velké Pavlovice, Třemešná, Polička, Svitavy, Hradec králové, Praha a dalších...
Tento rodokmen sleduje rodovou linii Džbánků, Vávrů a Janků z Prosečska, Klimešů, Martinů z Poličky, Tomanů a Palackých z Hodslavic, Škapů z Morávky, Pětrošů, Kořínkových a Košických z Frýdku-Místku a dalších. U první citované linie došlo v průběhu historie k vývojové změně příjmení. Příjmení se odvozuje od názvu obce Džbánov. Ten vznikl na obchodní cestě mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem. Obec byla založena kolem poloviny 13.století, první "oficiální" zmínky se datují do roku 1292. Původ názvu se zpravidla uvádí v osobním jménu Čban, které patřilo jednomu z prvních osadníků či rychtářů. Později bylo pro obec užíváno jméno Čbánov, posléze Džbánov. Z obce Džbánov pochází staročeský vladycký rod Džbánovští ze Džbánova. Vývoj názvu obce Čbánov prochází změnami, poněmčením a pak počeštěním v prvních matričních zápisech, na Zbanow, Žbanov na Džbánov. Vývoj příjmení kopíruje tento vývoj. Čbán, pán ze Zbanowa, Zbanowski, Žbanowsky, Žbánovský. První psaná historická zmínka se objevuje v souvislosti s Pavlem ze Džbánova a jeho manželkou Eliškou z Vysokého Mýta. Čeněk byl v roce 1448 ve vojsku Poděbradském při ztečení měst pražských. Jan Čeněk ze Džbánova, jeho potomek, žil od r.1562 v Borovnici, držel Džbánov, na němž ještě r. 1600 působil. Současně žil Václav Džbánovský ze Džbánova, který v letech 1576-7 byl úředníkem na hradě Starý Jičín, a pak od r.1580-90 držel dvůr v Rosicích u Skutče, jeho dcera Johanna zemřela roku 1584 a je pochována v chrašickém kostele sv.Martina. Má zde kamenný náhrobník . Současně žila Magdaléna ze Džbánova. Vdaná Rožnovská, zemřela v r. 1614 a pochována byla v Benešově. Náš přímý předek Vilém byl sice v roce 1623 pro svou účast v povstání obviněn, ale pro chudobu svou byl osvobozen. Jaroslav starší se oženil s Kateřinu Mitrovskou z Nemyšle ve spoludržení měli statek Smilov, kterýž po smrti matčině náležel dceři jeho Dorotě, avšak r. 1628 jej Jaroslav prodal. Kateřina Mitrovská byla dcerou Bohuslava Mitrovského. Všichni tito naši pra-předci zanechali svou rodovou stopu, ta je ještě dnes viditelná v jižních a středních Čechách. Okolo obcí Mitrovice, Kamenný Přívoz, Nemyšl, Benešov a dalších, jako příjmení Džbánek, Žbánek. V oblasti východních Čech v polovině 17. století se začíná v zápisech farního úřadu Vysoké Mýto objevovat změna příjmení ze Žbanovského na Žbánkovský, Žbánský. V meziobdobí let 1614 až 1630 chybějí údaje z knih o narození, sňatcích a úmrtích ve správě fary Vysoké Mýto. Zápisy byly zničeny, existují jen záznamy z Generálního rejstříku k berní rule, Soupisu poddaných podle víry (Chrudimsko), a ze zápisů o účasti na křtu jako kmotra ap. Od počátku 18.století v jiném farním úřadu, Nové Hrady a Proseč, se osoby zapisují jako Zbanek, Žbánek, Dčbánek, Džbánek. Podoba všech dalších sledovaných příjmení, jakož i Toman se objevuje v zápisech v nezměněném tvaru. Záznamy v knihách narozených osob však začínají až zápisy v pobělohorské době.
S pozdravem Mgr. Miroslav Džbánek

čtvrtek 1. února 2018

Rodové linie

Rodokmen Džbánků tvoří více rodových linií.

Džbánek        Prosečsko, Hodslavice, Praha
Toman           obec Hodslavice
Pětroš            obec Frýdek
Košický        obec Frýdek-Místek
Škapa             obec Frýdek-Místek, Krásná
Příborský      obec Břeclav, Moravský Žižkov, Frýdek
Klimeš           obec Polička
Vávra             obec Paseky, Záboří
Džbánovský   obec Džbánov, Vysoké Mýto
Valach            obec Rájec
Vyhnánek       obec Skrbeň, Příkazy
Palacký           obec Hodslavice, Bludovice, Praha
Hubeňák         obec Hodslavice, Bordovice
Horák              obec Hostašovice, Hodslavice
Přemyslovci  
Lucemburkové
von Clary-Aldringen
von Liptowa und Orawa-Komorowski

Erb Džbánovských ze Džbánova

Erb Džbánovských ze Džbánova
(c)Luboš Zahálka, Pavel Džbánek