čtvrtek 12. ledna 2023

Záměr blogu - dzbanek.eu

Toto je blog genealogického projektu zmapování historie příjmení Džbánek/Zbanowsky. Jste-li Džbánek / Džbánková nebo jmenoval-li se tak některý Váš předek, neváhejte mě kontaktovat. Věřím, že si můžeme vzájemně pomoci a dozvědět se něco o své historii a svých předcích.

Z matrik máme aktuálně zpracováno několik stovek Džbánků/Žbánků z obcí Proseč, Martinice, Františky, Záboří, Paseky, Pustá Kamenice, Budislav, Jarošov, Litomyšl, Hodslavice, Velké Pavlovice, Třemešná, Polička, Svitavy, Hradec králové, Praha a dalších...
Tento rodokmen sleduje rodovou linii Džbánků, Vávrů a Janků z Prosečska, Klimešů, Martinů z Poličky, Tomanů a Palackých z Hodslavic, Škapů z Morávky, Pětrošů, Kořínkových a Košických z Frýdku-Místku a dalších. U první citované linie došlo v průběhu historie k vývojové změně příjmení. Příjmení se odvozuje od názvu obce Džbánov. Ten vznikl na obchodní cestě mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem. Obec byla založena kolem poloviny 13.století, první "oficiální" zmínky se datují do roku 1292. Původ názvu se zpravidla uvádí v osobním jménu Čban, které patřilo jednomu z prvních osadníků či rychtářů. Později bylo pro obec užíváno jméno Čbánov, posléze Džbánov. Z obce Džbánov pochází staročeský vladycký rod Džbánovští ze Džbánova. Vývoj názvu obce Čbánov prochází změnami, poněmčením a pak počeštěním v prvních matričních zápisech, na Zbanow, Žbanov na Džbánov. Vývoj příjmení kopíruje tento vývoj. Čbán, pán ze Zbanowa, Zbanowski, Žbanowsky, Žbánovský. První psaná historická zmínka se objevuje v souvislosti s Pavlem ze Džbánova a jeho manželkou Eliškou z Vysokého Mýta. Čeněk byl v roce 1448 ve vojsku Poděbradském při ztečení měst pražských. Jan Čeněk ze Džbánova, jeho potomek, žil od r.1562 v Borovnici, držel Džbánov, na němž ještě r. 1600 působil. Současně žil Václav Džbánovský ze Džbánova, který v letech 1576-7 byl úředníkem na hradě Starý Jičín, a pak od r.1580-90 držel dvůr v Rosicích u Skutče, jeho dcera Johanna zemřela roku 1584 a je pochována v chrašickém kostele sv.Martina. Má zde kamenný náhrobník . Současně žila Magdaléna ze Džbánova. Vdaná Rožnovská, zemřela v r. 1614 a pochována byla v Benešově. Náš přímý předek Vilém byl sice v roce 1623 pro svou účast v povstání obviněn, ale pro chudobu svou byl osvobozen. Jaroslav starší se oženil s Kateřinu Mitrovskou z Nemyšle ve spoludržení měli statek Smilov, kterýž po smrti matčině náležel dceři jeho Dorotě, avšak r. 1628 jej Jaroslav prodal. Kateřina Mitrovská byla dcerou Bohuslava Mitrovského. Všichni tito naši pra-předci zanechali svou rodovou stopu, ta je ještě dnes viditelná v jižních a středních Čechách. Okolo obcí Mitrovice, Kamenný Přívoz, Nemyšl, Benešov a dalších, jako příjmení Džbánek, Žbánek. V oblasti východních Čech v polovině 17. století se začíná v zápisech farního úřadu Vysoké Mýto objevovat změna příjmení ze Žbanovského na Žbánkovský, Žbánský. V meziobdobí let 1614 až 1630 chybějí údaje z knih o narození, sňatcích a úmrtích ve správě fary Vysoké Mýto. Zápisy byly zničeny, existují jen záznamy z Generálního rejstříku k berní rule, Soupisu poddaných podle víry (Chrudimsko), a ze zápisů o účasti na křtu jako kmotra ap. Od počátku 18.století v jiném farním úřadu, Nové Hrady a Proseč, se osoby zapisují jako Zbanek, Žbánek, Dčbánek, Džbánek. Podoba všech dalších sledovaných příjmení, jakož i Toman se objevuje v zápisech v nezměněném tvaru. Záznamy v knihách narozených osob však začínají až zápisy v pobělohorské době.
S pozdravem Mgr. Miroslav Džbánek

Schématický rodokmen Džbánků ve východních Čechách


Rodová linie Džbánek - Palacký


čtvrtek 18. srpna 2022

Náhrobky Džbánků

    V mé hlavní rodové linií máme jen dvě pohřební místa. Jedno je na městském hřbitově v  Novém Jičíně a druhé je na katolickém hřbitově v Pusté Kamenici.                                                                        V kostele sv.Martina v Chrastu jsou umístěny náhrobníky s našimi rodinnými předky, jmenovitě náhrobník s úmrtím v roce 1588 panny Johany dcery urozeného pána Václava Džbánovského ze Džbánova a Vladyckých Rosic.sobota 29. ledna 2022

úterý 29. prosince 2020

Známé osobnosti

Objevil jsem několik rodových vývodů známých osobností českých dějin, kteří mají shodné předky s linií Džbánků.

František Palacký:    *1798 Hodslavice  +1876 Praha
Jaroslav Heyrovský: *1890 Praha            +1967 Praha
Bohuslav Martinů:   *1890 Polička          +1959 Liestal u Basileje
Alois Metelák :           *1897 Martinice     +1980 Železný Brod
T.Svatopluk:              *1900 Hodslavice    +Gottwaldov 1972, 
                                           vlastním jménem Svatopluk Turek
 Michal Horáček:       *1952 Praha


Spojení mezi rodem Džbánků a Přemyslovců existuje!
Máme ji již zdokumentovanou. Je trochu komplikovaná, prochází rody Lucembursků, Habsburgů, Slavatů z Chlumu a Košumberka, von Clary-Aldringenů, von Liptow und Orawa-Komorowských, Mertů, Šnajdrů, Tomanů, jedná se o 38 zmapovaných generací.Erb Džbánovských ze Džbánova

Erb Džbánovských ze Džbánova
(c)Luboš Zahálka, Pavel Džbánek