středa 4. listopadu 2015

Pocházíme z vladyckého rodu pánů Džbánovských ze Džbánova?

V průběhu historie došlo k vývojové změně příjmení. Příjmení Džbánek se místopisně odvozuje od názvu obce Džbánov. Ten vznikl na obchodní cestě mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem. Obec byla založena kolem poloviny 13.století, první zmínky se datují do roku 1292. Původ názvu se zpravidla uvádí v osobním jménu Čban, které patřilo jednomu z prvních osadníků či rychtářů. Později bylo pro obec užíváno jméno Čbánov, posléze Džbánov. Z obce Džbánov pochází staročeský vladycký rod Džbánovští ze Džbánova, který užíval červený štít, na něm 2 křížem proložené meče rukojeťmi vzhůru. Klenotem jsou tři stříbrná pštrosí péra. Vývoj názvu obce Čbánov prochází změnami, poněmčením a pak počeštěním v prvních matričních zápisech, na Zbanow, Žbanov nakonec na Džbánov. Vývoj příjmení kopíruje tento vývoj. Čbán, pán ze Zbanowa, Zbanowski, Žbanowsky, Žbánovský. V polovině 17. století se začíná v zápisech farního úřadu Vysoké Mýto objevovat změna příjmení ze Žbanovského na Žbánkovský. Od počátku 18.století v jiném farním úřadu, Nové Hrady a Proseč, se osoby zapisují jako Zbanek, Žbánek, Džbánek

Erb Džbánovských ze Džbánova

Erb Džbánovských ze Džbánova
(c)Luboš Zahálka, Pavel Džbánek