čtvrtek 16. června 2016

Zmapování rodu Džbánků/Žbánků/ v Praze 19.století

Máme zmapován pohyb Džbánků / Žbánků / po Praze v průběhu 19.století. Jedná se vesměs  o rodinu stavitele Václava Džbánka (*1821, +1890), který pocházel z Voticka / obce Smilkov, Podlesí/ a dále z obcí Březnice, Křinec. Rodová linie obsahuje nyní 119 osob, 64 mužů/ 2 naživu/ a 55 žen/ 2naživu/.
Zpracováno ve spolupráci s Libuší Šinalovou.

Erb Džbánovských ze Džbánova

Erb Džbánovských ze Džbánova
(c)Luboš Zahálka, Pavel Džbánek